Przykładowy raport SolarTest

Dokładna lokalizacja Twojej instalacji

Każdy raport zawiera miesięczne i roczne wyniki nasłonecznienia dopasowane do miejscowości, w której ma powstać instalacja. Dzięki temu w raporcie znajdziemy miesięczne i roczne uzyski energii dla planowanej instalacji, które uwzględniają ponadto parametry jej ustawienia.

DOWOLNA STRUKTURA FINANSOWANIA

Aplikacja SolarTest uwzględni dowolną strukturę finansowania. Możliwe jest dodanie dotacji, np. z uwzględnieniem warunków programu Prosument, czy kredytów bankowych na dowolnych warunkach.

Dzięki podaniu parametrów finansowania w raporcie znajdziemy precyzyjne i rozłożone w czasie analizy cash flow planowanej inwestycji.

Przykładowe analizy w raportach SolarTest

SZCZEGÓŁOWE PROGNOZY UZYSKU ENERGII

Raport SolarTest zawiera szczegółowe prognozy uzysku energii dla zdefiniowanej instalacji. Przedstawione są zarówno wyniki uzysku energii z samej instalacji oraz ich zestawienie z pokryciem ewentualnego zapotrzebowania własnego.

STRUKTURA PRZYCHODÓW I OSZCZĘDNOŚCI

W raporcie znajdziemy wieloletnią prognozę przychodów ze sprzedaży energii do sieci, a jeśli zakładamy także częściową konsumpcję własną (całkowitą w przypadku kolektorów), wówczas raport pokaże też, jakie oszczędności uzyskamy z produkcji energii na własny użytek.

ANALIZA FINANSOWA

Raport pokazuje skumulowaną analizę finansową zarówno po stronie zysków i oszczędności, jak i po stronie kosztów początkowych i bieżących w całym przyjętym okresie eksploatacji.

PROGNOZY SPŁATY KREDYTU

W przypadku, gdy zakładamy finansowanie z udziałem kredytu, po podaniu podstawowych warunków kredytu, w raporcie znajdziemy analizę jego spłaty wraz z odsetkami w całym okresie kredytowania.

SKUMULOWANE ZESTAWIENIE

PRZYCHODÓW i KOSZTÓW

Ostatnim elementem raportu jest podsumowanie analizy finansowej na wykresie

przedstawiającym całkowite wartości po stronie przychodów i kosztów wraz z

pokazaniem finalnego zysku lub straty w całym okresie eksploatacji,

który przyjęliśmy w naszej analizie.

  •   Gramwzielone.pl Sp. z o.o.
  •   Plac Solny 14/3
         50-062 Wrocław, Polska
  •   +48 71 750 37 33
  •   +48 71 750 37 33
  • kontakt@solartest.pl